Copyright © 2023 by LemonTax, all rights reserved.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Możesz je wyłączyć. Dowiedz się jak

FAQ

Biura Rachunkowego w Gdańsku

Usługi Dodatkowe

STRONA GŁÓWNA

7.5. Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez Cookies dotyczących używania strony internetowej i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google do swoich partnerów, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. W każdej chwili można zmienić ustawienia Cookies; szczegółowe informacje na temat obsługi Cookies można znaleźć w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator niniejszym informuje, że wszelkie ograniczenia w korzystaniu z Cookies mogą mieć wpływ na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej. Cookies umieszczone w komputerze lub urządzeniu mobilnym mogą być również używane przez reklamodawców i partnerów Administratora.

7.4. Cookies umieszczone w komputerze lub urządzeniu mobilnym mogą być również używane przez reklamodawców i partnerów Administratora. Witryna wykorzystuje mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają Cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych.

7.3. Administrator używa (i) ściśle niezbędnych Cookies, które umożliwiają korzystanie z usług oferowanych przez Witrynę, np. Cookies autoryzacyjne są wykorzystywane do funkcji wymagających autoryzacji w ramach Witryny; (ii) Cookies bezpieczeństwa, np. używane do identyfikacji nadużyć w zakresie autoryzacji w Witrynie; (iii) „wysokowydajne” Cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Witryny; (iv) Cookies „funkcjonalne”, które przechowują ustawienia użytkownika i personalizację interfejsu użytkownika, np. język, region, rozmiar czcionki, układ strony internetowej itp. oraz (v) Cookies „reklamowe”, wykorzystywane w celu dostosowania reklamy do zainteresowań użytkownika.

7.2. Cookies są używane w celu dostosowania zawartości Witryny do Twoich preferencji, jak również w celu optymalizacji wykorzystania Witryny i zwiększenia komfortu użytkowania. Cookies umożliwiają (i) identyfikację komputera lub urządzenia mobilnego w celu wyświetlania stron internetowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika, (ii) tworzenie raportów, które ułatwiają zrozumienie, w jaki sposób odwiedzający korzystają z Witryny, i w rezultacie pomagają Administratorowi ulepszać Witrynę, jej strukturę i zawartości, a także reklamy, które prowadzą do Witryny, (iii) utrzymanie sesji (po zalogowaniu), dzięki czemu nie musisz ponownie wpisywać swojego loginu i hasła na każdej stronie internetowej.

7.1. Administrator prowadzi stronę internetową (https://www.lemontax.pl) dalej „Witryna” i może korzystać w ramach Witryny z pewnych danych informatycznych (w szczególności plików tekstowych), przechowywanych w komputerze lub urządzeniu mobilnym lub uzyskiwanych z komputera lub urządzenia mobilnego, zawierających nazwę strony internetowej, na której zostały one zgromadzone, czas przechowywania w komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz niepowtarzalny identyfikator („Cookies”).

07. Cookies

6.2.  Co do zasady, dostarczenie Danych Osobowych jest dobrowolne; Administrator nie będzie podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.

6.1. Podstawy prawne przetwarzania i korzystanie z Twoich praw określają okres, przez który Twoje Dane Osobowe będą przechowywane. Przykładowo, Administrator zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeżeli wycofasz zgodę a LemonTax nie będzie mógł przetwarzać Twoich Danych Osobowych na innej podstawie prawnej, albo jeżeli umowa, której jesteś stroną, zostanie w pełni wykonana a żadne roszczenia lub przepisy prawa nie będą dyktować dalszego przechowywania Twoich Danych Osobowych.

06. Postanowienia Różne

5.4.  Możesz złożyć skargę do właściwego organu nadzoru, którym w polskich realiach jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.3.  Jeżeli żądanie dotyczące Twoich praw wnosisz drogą elektroniczną, informacja zwrotna zostanie Ci dostarczona, w miarę możliwości, tą samą drogą, chyba że zażądasz innej formy.

5.2.  Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

5.1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Przepisów o Ochronie Prywatności, przysługuje Ci w stosunku do Administratora prawo dostępu do, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych, a także do sprzeciwu wobec przetwarzania, za pośrednictwem, w szczególności, Punktu Kontaktowego.

05. Prawa Podmiotów Danych

4.2. Wymienieni wyżej odbiorcy Twoich Danych Osobowych reprezentują przykładowe kategorie podmiotów, jednostek i osób, którym Administrator może ujawnić Twoje Dane Osobowe – aktualną listę odbiorców Twoich Danych Osobowych Administrator udostępnia na Twoją prośbę, zgłoszoną drogą elektroniczną do Punktu Kontaktowego lub pisemnie na adres fizyczny Administratora.

4.1. Administrator może korzystać z zewnętrznych dostawców usług oraz ich zasobów, by prowadzić działalność, która angażuje Twoje Dane Osobowe. Tym sposobem Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione, a – w rezultacie – także przetwarzane przez podmioty kontrolujące, zarządzające lub działające na rzecz (a) GOOGLE, H88 S.A. oraz  WEBWAVER MACIEJ CZAJKOWSKI, dopóki dostarczają nam usługę hostingu, (b) GOOGLE oraz FACEBOOK, dopóki dostarczają nam analitykę, (c) GOOGLE i FACEBOOK, dopóki korzystamy z ich narzędzi (poczta elektroniczna, remarketing), (d) GMASS.CO, dopóki korzystamy z ich usług przy prowadzeniu email marketingu (zwłaszcza newsletter), a także (e) VERCOM S.A dopóki dostarczają nam usługę masowej wysyłki SMS przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

04. Odbiorcy Danych Osobowych

3.1. Administrator może przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu marketingu bezpośredniego (w tym może przesłać Tobie listownie ofertę lub zaproszenie na wydarzenia, warsztaty i szkolenia), aby przeciwdziałać oszustwom, nadużyciom oraz uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej lub w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

03. Uzasadnione Interesy

2.4. Jeżeli podstawą przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), Administrator będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

2.3. Jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Administrator zapewni, by Twoje przyzwolenie na przetwarzanie było dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne, a zapytanie o zgodę – przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Administrator poinformuje Cię przed odebraniem zgody, i niniejszym informuje Cię, że masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2.2.  Co do zasady, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, umowy lub uzasadnionych interesów. Twoja zgoda jest niezbędna, aby Administrator mógł skontaktować się z Tobą telefonicznie, wysyłać do Ciebie SMS lub e-mail z ofertą lub z zaproszeniem na wydarzenia, warsztaty i szkolenia.

2.1. Przetwarzanie dokonywane przez Administratora może dotyczyć danych, których podanie potrzebne jest do skontaktowania się przy pomocy formularza kontaktowego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, rodzaj/charakterystyka działalności), zapisania się do newslettera (adres e-mail), danych przekazywanych w celu zawarcia umowy oraz w trakcie realizowania usług na Twoją rzecz przez Administratora, a także innych informacji dotyczących Ciebie jako zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (odpowiednio, „Podmiot Danych”, „Dane Osobowe”), które zdecydujesz się ujawnić, przekazać lub w inny sposób swobodnie i świadomie udostępnić Administratorowi. Ponadto, Administrator może wykorzystywać Twoje Dane Osobowe w celach marketingowych (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail).

02. Przetwarzanie Danych Osobowych

1.2. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych; Ty jako Podmiot Danych możesz skontaktować się z Administratorem w kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich Danych Osobowych oraz w celu realizacji uprawnień wynikających z RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych (łącznie, „Przepisy o Ochronie Prywatności”) pod następującym adresem email: kontakt@lemontax.pl („Administrator Kontakt”).

1.1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez LemonTax Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Stanisława Lema 4a lok. 1, 80-126 Gdańsk; rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, numer KRS: 0000626169; NIP: 5833208359; kapitał zakładowy: PLN 5,000.00; „Administrator” albo „LemonTax”) w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i z innymi obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

01. Administrator Danych Osobowych

Polityka 

Prywatności

TWOJA KANCELARIA

TWOJE SALDEO

TWOJA KSIĘGOWOŚĆ

LEMON ONLINE